Καλλιτεχνικοί Διευθυντές

-Νίκος Σιαφκάλης:1983-1986
-Κώστας Φαρμασώνης: 1987-1998
-Θοδωρής Γκόνης: 1999 -2007
-Βασίλης Νικολαΐδης: 2007 – 2014
-Νίκος Καραγέωργος: 2015- 2018
-Νίκος Καραγέωργος : 2020 – 2023
-Νίκος Καραγέωργος : 2023 – 2024